சிறுவர் மலர்

அக்பர் பீர்பால் கதைகள்(Akbar birbal Stories)

தெனாலி ராமன் கதைகள் (Thenali Raman Stories)

மரியாதை ராமன் கதைகள் (Mariyadai Raman Stories)

முல்லா கதைகள் (Mulla Stories)

அப்பாஜி கதைகள் (Appaji Stories)

நீதிக் கதைகள் (Neethi Stories)

ஈசாப் நீதிக் கதைகள் (Esap Neethi Stories)

பஞ்சதந்திர கதைகள் (Panchatantra stories)

விக்கிரமாதித்தன் வேதாளம் கதைகள் (Vikramathithan Vethalam stories)

பரமார்த்த குரு கதைகள் (Paramartha Guru Stories)

சிறுவர் கதைகள் (Kids Stories)

சுவாமி விவேகானந்தர் கதைகள் (Swami Vivekananda Stories)

 • 165
  Shares

16 thoughts on “சிறுவர் மலர்

 1. It’s going to be finish of mine day, however before end I am
  reading this fantastic post to increase my knowledge.

 2. Hello,

  I was browsing for Ambuli Mama Stories in Google. Suddenly I found this link. I was very happy visiting this link.
  Even though I didn’t found Ambuli Mama Stories. Akbar-Birbal Stories were Great & also others.

  My Grandfather used to say these Akbar-Birbal, Mulla, Thenaliraman Stories during my Childhood. Even though I am an Youngster, I Love reading these stories.
  Congrats to the person who created this. Great Work !!!

  Thank You.

Leave a Reply