1230. பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி

Rate this post


1230. பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி

1230. Porulmaalai Yaalarai Ulli

 • குறள் #
  1230
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
  மாயும்என் மாயா உயிர்.
 • விளக்கம்
  இதுவரையில் இரவாதிருந்த என் உயிர், இம் மயங்கும் மாலைப் பொழுதில், பொருள் ஈட்ட விரும்பிச் சென்றவரை நினைத்து இறந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  This darkening eve, my darkling soul must perish utterly;
  Remembering him who seeks for wealth, but seeks not me.
 • Meaning
  My (hitherto) unextinguished life is now lost in this bewildering night at the thought of him who has the nature of wealth.

One thought on “1230. பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி

Leave a Reply