1230. பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி

Rate this post

1230. பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி

1230. Porulmaalai Yaalarai Ulli

 • குறள் #
  1230
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  பொழுதுகண்டு இரங்கல் (Pozhuthukandu Irangal)
  Lamentations at Eventide
 • குறள்
  பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
  மாயும்என் மாயா உயிர்.
 • விளக்கம்
  இதுவரையில் இரவாதிருந்த என் உயிர், இம் மயங்கும் மாலைப் பொழுதில், பொருள் ஈட்ட விரும்பிச் சென்றவரை நினைத்து இறந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  This darkening eve, my darkling soul must perish utterly;
  Remembering him who seeks for wealth, but seeks not me.
 • Meaning
  My (hitherto) unextinguished life is now lost in this bewildering night at the thought of him who has the nature of wealth.

One Comment

 1. Jeanine
  It's always a relief when someone with obvious expsitree answers. Thanks!
  Reply February 21, 2016 at 8:17 am

Leave a comment