1261. வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும்

Rate this post

1261. வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும்

1261. Vaalatrup Purkendra Kannum

 • குறள் #
  1261
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அவர்வயின் விதும்பல் (Avarvayin Vithumbal)
  Mutual Desire
 • குறள்
  வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற
  நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல்.
 • விளக்கம்
  காதலர் சென்ற நாட்களை உணர்த்தும் கோடுகளைத் தொட்டு எண்ணியமையால் என் விரல்கள் தேய்ந்தன. அவரது வருகையை எதிர்பார்த்து என் கண்களும் ஒளியிழந்து மங்கின.
 • Translation
  in English
  My eyes have lost their brightness, sight is dimmed; my fingers worn,
  With nothing on the wall the days since I was left forlorn.
 • Meaning
  My finger has worn away by marking (on the wall) the days he has been absent while my eyes have lost their lustre and begin to fail.

Leave a comment