1163. காமமும் நாணும் உயிர்காவாத்

Rate this post

1163. காமமும் நாணும் உயிர்காவாத்

1163. Kaamamum Naanum Uyirkaavaak

 • குறள் #
  1163
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  படர்மெலிந் திரங்கல் (Padarmelindh Thirangal)
  Complainings
 • குறள்
  காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்கும்என்
  நோனா உடம்பின் அகத்து.
 • விளக்கம்
  தாங்க முடியாத உடம்பிலே எனது உயிரானது காவடித் தண்டாயிருக்க, அதன் இரண்டு முனைகளிலும் காதல் நோயும், வெட்கமும் தொங்கும்.
 • Translation
  in English
  My soul, like porter’s pole, within my wearied frame,
  Sustains a two-fold burthen poised, of love and shame.
 • Meaning
  (Both) lust and shame, with my soul for their shoulder pole balance themselves on a body that cannot bear them.

Leave a comment