0908. நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார்

Rate this post

0908. நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார்

0908. Nattaar Kuraimudiyaar Nandraatraar

 • குறள் #
  0908
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பெண்வழிச் சேரல் (Penvazhich Cheral)
  Being Led by Women
 • குறள்
  நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
  பெட்டாங்கு ஒழுகு பவர்.
 • விளக்கம்
  நல்ல நெற்றியையுடைய மனைவியின் விருப்பப்படி நடப்பவன், நண்பரது குறைகளையும் நீக்கமாட்டான்; நல்ல அறத்தையும் செய்ய மாட்டான்.
 • Translation
  in English
  Who to the will of her with beauteous brow their lives conform,
  Aid not their friends in need, nor acts of charity perform.
 • Meaning
  Those who yield to the wishes of their wives will neither relieve the wants of (their) friends nor perform virtuous deeds.

Leave a comment