0814. அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா

Rate this post

0814. அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா

0814. Amaragaththu Aatrarukkum Kallaamaa

 • குறள் #
  0814
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  தீ நட்பு (Thee Natpu)
  Evil Friendship
 • குறள்
  அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
  தமரின் தனிமை தலை.
 • விளக்கம்
  தன்மீது ஏறியவனைப் போர்க்களத்தில் தள்ளிவிட்டு ஓடும் குதிரையைப் போன்றவரின் நட்பைவிடத் தனிமை நல்லது.
 • Translation
  in English
  A steed untrained will leave you in the tug of war;
  Than friends like that to dwell alone is better far.
 • Meaning
  Solitude is more to be desired than the society of those who resemble the untrained horses which throw down (their riders) in the fields of battle.

Leave a comment