0640. முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே

Rate this post

0640. முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே

0640. Muraippadach Choozhndhum Mudivilave

 • குறள் #
  0640
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அமைச்சு (Amaichchu)
  The Office of Minister of State
 • குறள்
  முறைப்படச் சூழ்ந்தும் முடிவிலவே செய்வர்
  திறப்பாடு இலாஅ தவர்.
 • விளக்கம்
  செயலைச் செய்து முடிக்கும் திறமையில்லாத அமைச்சர், செய்யவேண்டிய செயல் பற்றி முறைப்படி ஆலோசித்து வைத்தும், செய்யும் பொது அதனை முடிவாகச் செய்யமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  For gain of end desired just counsel nought avails
  To minister, when tact in execution fails.
 • Meaning
  Those ministers who are destitute of (executive) ability will fail to carry out their projects, although they may have contrived aright.

Leave a comment