0430. அறிவுடையார் எல்லா முடையார்

Rate this post

0430. அறிவுடையார் எல்லா முடையார்

0430. Arivudaiyaar Ellaa Mudaiyaar

 • குறள் #
  0430
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  அறிவுடையார் எல்லா முடையார் அறிவிலார்
  என்னுடைய ரேனும் இலர்.
 • விளக்கம்
  அறிவுள்ளவர் வேறொன்றும் இல்லாவிட்டாலும் எல்லாச் செல்வங்களும் உடையவராவர்; அறிவு இல்லாதவர் வேறு எதை உடையவராயினும் ஒன்றும் இல்லாதவராவர்.
 • Translation
  in English
  The wise is rich, with ev’ry blessing blest;
  The fool is poor, of everything possessed.
 • Meaning
  Those who possess wisdom, possess every thing; those who have not wisdom, whatever they may possess, have nothing.

Leave a comment