0428. அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை

Rate this post

0428. அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை

0428. Anjuva Thanjaamai Pethaimai

 • குறள் #
  0428
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  அஞ்சுவ தஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
  அஞ்சல் அறிவார் தொழில்.
 • விளக்கம்
  அஞ்ச வேண்டிய பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சாமல் இருப்பது அறிவில்லாமை; அச்சப்பட வேண்டியவற்றிற்கு அச்சப்படுதல் அறிவுடையோர் செயலாகும்.
 • Translation
  in English
  Folly meets fearful ills with fearless heart;
  To fear where cause of fear exists is wisdom’s part.
 • Meaning
  Not to fear what ought to be feared, is folly; it is the work of the wise to fear what should be feared.

Leave a comment