0421. அறிவற்றங் காக்குங் கருவி

Rate this post

0421. அறிவற்றங் காக்குங் கருவி

0421. Arivatrang Kaakkung Karuvi

 • குறள் #
  0421
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  அறிவுடைமை (Arivudaimai)
  The Possession of King
 • குறள்
  அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கும்
  உள்ளழிக்க லாகா அரண்.
 • விளக்கம்
  அறிவானது, ஒருவனுக்கு அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாகும். பகைவரால் உள் புகுந்து அழிக்க முடியாத உள் கொட்டையுமாகும்.
 • Translation
  in English
  True wisdom wards off woes, A circling fortress high;
  Its inner strength man’s eager foes Unshaken will defy.
 • Meaning
  Wisdom is a weapon to ward off destruction; it is an inner fortress which enemies cannot destroy.

Leave a comment