0328. நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும்

Rate this post

0328. நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும்

0328. Nandraagum Aakkam Peritheninum

 • குறள் #
  0328
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கொல்லாமை(Kollaamai)
  Not Killing
 • குறள்
  நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குக்
  கொன்றாகும் ஆக்கங் கடை.
 • விளக்கம்
  கொலை செய்வதால் செல்வம் உண்டாகக் கூடியதாக இருந்தாலும், அது கொலையினால் வருதலால் அறிவுடையோர்க்கு அது இழிவுடையதாகவே காணப்படும்.
 • Translation
  in English
  Though great the gain of good should seem, the wise
  Will any gain by staughter won despise.
 • Meaning
  The advantage which might flow from destroying life in sacrifice, is dishonourable to the wise (who renounced the world), even although it should be said to be productive of great good.

Leave a comment