0323. ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை

Rate this post

0323. ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை

0323. Ondraaga Nallathu Kollaamai

 • குறள் #
  0323
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கொல்லாமை(Kollaamai)
  Not Killing
 • குறள்
  ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன்
  பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  ஒப்பில்லாத ஓர் அறமாவது கொல்லாமை. அதற்கு அடுத்தபடியில் சிறந்தது பொய் பேசாதிருத்தல்.
 • Translation
  in English
  Alone, first of goods things, is ‘not to slay’;
  The second is, no untrue word to say.
 • Meaning
  Not to destroy life is an incomparably (great) good next to it in goodness ranks freedom from falsehood.

Leave a comment