0154. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின்

Rate this post

0154. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின்

0154. Niraiyudaimai Neengaamai Vendin

 • குறள் #
  0154
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
  போற்றி யொழுகப் படும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் நற்குணங்கள் தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டும் என விரும்பினால் பொறுமையைப் பாதுகாத்து நடக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Seek’st thou honour never tarnished to retain;
  So must thou patience, guarding evermore, maintain.
 • Meaning
  If you desire that greatness should never leave, you preserve in your conduct the exercise of patience.

Leave a comment