0152. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும்

Rate this post

0152. பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும்

0152. Poruththal Irappinai Endrum

 • குறள் #
  0152
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
  மறத்தல் அதனினும் நன்று.
 • விளக்கம்
  பிறர் செய்யும் அளவற்ற தீமையை எப்பொழுதும் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்; அதனை உடனே மறந்துவிடுதல் அப்பொறுமையை விட நல்லது.
 • Translation
  in English
  Forgiving trespasses is good always;
  Forgetting them hath even higher praise;
 • Meaning
  Bear with reproach even when you can retaliate; but to forget it will be still better than that.

Leave a comment