0141. பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை

Rate this post

0141. பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை

0141. Piranporulaal Pattozhugum Pethaimai

 • குறள் #
  0141
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
  அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.
 • விளக்கம்
  பிறனுடைய பொருளாயுள்ள மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறம், பொருள் ஆகியவற்றின் இயல்புகள் அறிந்தவர்களிடத்தில் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who laws of virtue and possession’s rights have known,
  Indulge no foolish love of her by right another’s own.
 • Meaning
  The folly of desiring her who is the property of another will not be found in those who know (the attributes of) virtue and (the rights of) property.

Leave a comment