0106. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை

Rate this post

0106. மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை

0106. Maravarka Maasatraar Kenmai

 • குறள் #
  0106
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
  துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.
 • விளக்கம்
  துன்பத்தில் உதவி செய்தவரின் நட்பை விட்டுவிடக் கூடாது; அப்படியே அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றமற்றவரின் உறவை மறக்க கூடாது.
 • Translation
  in English
  Kindness of men of stainless soul remember evermore!
  Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore!
 • Meaning
  Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity. Forget not be benevolence of the blameless.

Leave a comment