0101. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு

Rate this post

0101. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு

0101. Seiyaamal Seitha Udhavikku

 • குறள் #
  0101
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
  வானகமும் ஆற்றல் அரிது.
 • விளக்கம்
  தான் ஓருதவியும் செய்யாமலிருக்கவும், தனக்குப் பிறர் செய்த உதவிக்கு இவ்வுலகத்தையும் வானுலகத்தையும் கொடுப்பினும் ஈடாகா.
 • Translation
  in English
  Assistance given by those who ne’er received our aid,
  Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid.
 • Meaning
  (The gift of) heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received.

Leave a comment