0032. அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை

Rate this post

0032. அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை

0032. Araththinooungu Aakkamum Illai

 • குறள் #
  0032
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  அரண் வலியுறுத்தல் (Aran Valiyuruththal)
  Assertion of the Strength of Virtue
 • குறள்
  அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
  மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்கு அறம் செய்வதைவிட மேலான நன்மையைத் தருவது வேறு எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தைச் செய்யமால் விடுவதைவிட மேலான கேடும் வேறில்லை.
 • Translation
  in English
  No greater gain than virtue aught can cause;
  No greater loss than life oblivious of her laws.
 • Meaning
  There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it.

Leave a comment