0019. தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா

Rate this post

0019. தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா

0019. Thaanam Thavamirandum Thangaa

 • குறள் #
  0019
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
  வானம் வழங்கா தெனின்.
 • விளக்கம்
  மழை பெய்யவில்லை என்றால், இப்பெரிய உலகத்திலே தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டும் நடைபெறா.
 • Translation
  in English
  If heaven its watery treasures ceases to dispense,
  Through the wide world cease gifts, and deeds of ‘penitence’.
 • Meaning
  If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world.

Leave a comment