0014. ஏரின் உழாஅர் உழவர்

Rate this post

0014. ஏரின் உழாஅர் உழவர்

0014. Yerin Uzhaaar Uzhavar

 • குறள் #
  0014
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
  வாரி வளங்குன்றிக் கால்.
 • விளக்கம்
  மழை என்னும் செல்வத்தின் வளம் குறையுமானால், உழவர்கள் கலப்பை கொண்டு உழமாட்டார்கள்.
 • Translation
  in English
  If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
  The ploughers plough with oxen’s sturdy team no more.
 • Meaning
  If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease.

Leave a comment