0011. வான்நின்று உலகம் வழங்கி

Rate this post

0011. வான்நின்று உலகம் வழங்கி

0011. Vaannindru Ulagam Vazhangi

 • குறள் #
  0011
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  பாயிரம் இயல்(Paayiram Iyal) – Introduction
 • அதிகாரம்
  வான் சிறப்பு (Vaan Sirappu)
  The Excellence of Rain
 • குறள்
  வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால்
  தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று.
 • விளக்கம்
  மழை தவறாது பெய்தலால் இந்த உலகம் (உயிர்கள்) வாழ்ந்து வருகின்றது. ஆகையால், அந்த மழை உயிர்களுக்குச் சாவா மருந்து (அமிர்தம்) என்று சொல்லத் தக்கது.
 • Translation
  in English
  The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
  Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives.
 • Meaning
  By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia.

Leave a comment