0610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும்

0610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும்
Rate this post


0610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும்

0610. Madiyilaa Mannavan Eithum

  • குறள் #
    0610
  • பால்
    பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
  • இயல்
    அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
  • அதிகாரம்
    மடி இன்மை (Madi Inmai)
    Unsluggishness
  • குறள்
    மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
    தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.
  • விளக்கம்
    சோம்பல் இல்லாத அரசன், தன் திருவடியால் எல்லா உலகையும் அளந்த திருமால் கடந்த நிலப்பரப்பு முழுவதையும் ஒருமிக்க அடைவான்.
  • Translation
    in English
    The king whose life from sluggishness is rid,
    Shall rule o’er all by foot of mighty god bestrid.
  • Meaning
    The king who never gives way to idleness will obtain entire possession of (the whole earth) passed over by him who measured (the worlds) with His foot.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

  Subscribe  
Notify of