0610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும்

Rate this post

0610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும்

0610. Madiyilaa Mannavan Eithum

 • குறள் #
  0610
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  மடி இன்மை (Madi Inmai)
  Unsluggishness
 • குறள்
  மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
  தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு.
 • விளக்கம்
  சோம்பல் இல்லாத அரசன், தன் திருவடியால் எல்லா உலகையும் அளந்த திருமால் கடந்த நிலப்பரப்பு முழுவதையும் ஒருமிக்க அடைவான்.
 • Translation
  in English
  The king whose life from sluggishness is rid,
  Shall rule o’er all by foot of mighty god bestrid.
 • Meaning
  The king who never gives way to idleness will obtain entire possession of (the whole earth) passed over by him who measured (the worlds) with His foot.

Leave a comment