1318. தும்முச் செறுப்ப அழுதாள்

Rate this post

1318. தும்முச் செறுப்ப அழுதாள்

1318. Thummuch Cheruppa Azhuthaal

 • குறள் #
  1318
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  கற்பியல் (Karpiyal) – The Post-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புலவி நுணுக்கம் (Pulavi Nunukkam)
  Feigned Anger
 • குறள்
  தும்முச் செறுப்ப அழுதாள் நுமர்உள்ளல்
  எம்மை மறைத்திரோ என்று.
 • விளக்கம்
  நான் தும்மலை அடக்கியபோது, ‘உமக்கு வேண்டியவர் நினைப்பதை எனக்கு மறைத்தீரோ’ என்று சொல்லி அழுதாள்.
 • Translation
  in English
  And so next time I checked my sneeze; She forthwith wept and cried,
  (That woman difficult to please), ‘Your thoughts from me you hide’.
 • Meaning
  When I suppressed my sneezing, she wept saying, “I suppose you (did so) to hide from me your own people’s remembrance of you”.

Leave a comment