1150. தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர்

Rate this post

1150. தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர்

1150. Thaamvendin Nalkuvar Kaathalar

 • குறள் #
  1150
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  அலர் அறிவுறுத்தல் (Alar Arivuruththal)
  The Announcement of the Rumour
 • குறள்
  தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
  கெளவை எடுக்கும்இவ் வூர்.
 • விளக்கம்
  உடன்போக்கின் பொருட்டு நாம் விரும்புகின்ற தூற்றுதலை இவ்வூரார் செய்வர்; காதலர் நாம் கேட்டுக் கொண்டால் உடன்போக்குக்கு உடன்படுவர்.
 • Translation
  in English
  If we desire, who loves will grant what we require;
  This town sends forth the rumour we desire!
 • Meaning
  The rumour I desire is raised by the town (itself); and my lover would if desired consent (to my following him).

Leave a comment