1105. வேட்ட பொழுதின் அவையவை

Rate this post

1105. வேட்ட பொழுதின் அவையவை

1105. Vetta Pozhuthin Avaiyavai

 • குறள் #
  1105
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  புணர்ச்சி மகிழ்தல் (Punarchchi Magizhthal)
  Rejoicing in the Embrace
 • குறள்
  வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே
  தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்.
 • விளக்கம்
  பூக்கள் நிறைந்த கூந்தலையுடையவளது தோள்கள், விரும்பியபொழுது விரும்பப்பட்ட பொருள்கள் வந்து இன்பம் செய்வது போல் இன்பம் தரும்.
 • Translation
  in English
  In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound,
  Each varied form of joy the soul can wish is found.
 • Meaning
  The shoulders of her whose locks are adorned with flowers delight me as if they were the very sweets I have desired (to get).

Leave a comment