1094. யான்நோக்கும் காலை நிலன்நோக்கும்

Rate this post

1094. யான்நோக்கும் காலை நிலன்நோக்கும்

1094. Yaannokkum Kaalai Nilannokkum

 • குறள் #
  1094
 • பால்
  இன்பத்துப்பால் (Inbaththuppaal) – Love
 • இயல்
  களவியல் (Kalaviyal) – The Pre-Marital Love
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  Recognition of the Signs (of Mutual Love)
 • குறள்
  யான்நோக்கும் காலை நிலன்நோக்கும் நோக்காக்கால்
  தான்நோக்கி மெல்ல நகும்.
 • விளக்கம்
  நான் பார்க்கும் போது இவள் நிலத்தைப் பார்த்து நிற்பாள்; நான் பார்க்காதபோதுதான் என்னைப் பார்த்துப் புண் சிரிப்புச் செய்வாள்.
 • Translation
  in English
  I look on her: her eyes are on the ground the while:
  I look away: she looks on me with timid smile.
 • Meaning
  When I look, she looks down; when I do not, she looks and smiles gently.

Leave a comment