1069. இரவுள்ள உள்ளம் உருகும்

Rate this post

1069. இரவுள்ள உள்ளம் உருகும்

1069. Iravulla Ullam Urugum

 • குறள் #
  1069
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
  உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  இரத்தலின் கொடுமையை நினைத்தால் உள்ளம் கரையும்; இல்லை என்று சொல்லுவதன் கொடுமையை நினைத்தால் கரைந்து நின்ற உள்ளமும் இல்லாது அழிந்து போகும்.
 • Translation
  in English
  The heart will melt away at thought of beggary,
  With thought of stern repulse ’twill perish utterly.
 • Meaning
  To think of (the evil of) begging is enough to melt one’s heart; but to think of refusal is enough to break it.

Leave a comment