1067. இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம்

Rate this post

1067. இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம்

1067. Irappan Irappaarai Ellaam

 • குறள் #
  1067
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  இரவச்சம் (Iravachcham)
  The Dread of Mendicancy
 • குறள்
  இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
  கரப்பார் இரவன்மின் என்று.
 • விளக்கம்
  இரக்கச் செல்கின்றவர்களை எல்லாம், ‘பொருள் கொடுக்காமல் மறைப்பவரிடம் இரக்காதிருங்கள்’ என வேண்டிக் கொள்கிறேன்.
 • Translation
  in English
  One thing I beg of beggars all, ‘If beg ye may,
  Of those who hide their wealth, beg not, I pray.’
 • Meaning
  I beseech all beggars and say, “If you need to beg, never beg of those who give unwillingly.”

Leave a comment