1048. இன்றும் வருவது கொல்லோ

Rate this post

1048. இன்றும் வருவது கொல்லோ

1048. Indrum Varuvathu Kollo

 • குறள் #
  1048
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நல்குரவு (Nalkuravu)
  Agriculture
 • குறள்
  இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலும்
  கொன்றது போலும் நிரப்பு.
 • விளக்கம்
  நேற்றும் என்னைக் கொன்றது போன்ற துன்பத்தைச் செய்த வறுமை, இன்றும் என்னிடம் வந்து துன்புறுத்துமோ?
 • Translation
  in English
  And will it come today as yesterday,
  The grief of want that eats my soul away?
 • Meaning
  Is the poverty that almost killed me yesterday, to meet me today too ?

Leave a comment