1040. இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக்

Rate this post

1040. இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக்

1040. Ilamendru Asaie Iruppaaraik

 • குறள் #
  1040
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  உழவு (Uzhavu)
  Agriculture
 • குறள்
  இலமென்று அசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
  நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்.
 • விளக்கம்
  தம்மிடம் பொருளில்லை என்று சொல்லிச் சோம்பி இருப்பவரைக் கண்டால், நிலம் என்று சொல்லப் படுகின்ற நல்லவள் அவரது அறிவின்மையைக் கண்டு தன்னுள்ளே சிரிப்பாள்.
 • Translation
  in English
  The earth, that kindly dame, will laugh to see,
  Men seated idle pleading poverty.
 • Meaning
  The maiden, Earth, will laugh at the sight of those who plead poverty and lead an idle life.

Leave a comment