1019. குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின்

Rate this post

1019. குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின்

1019. Kulanchudum Kolgai Pizhaippin

 • குறள் #
  1019
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நாணுடைமை (Naanudaimai)
  Shame
 • குறள்
  குலஞ்சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலஞ்சுடும்
  நாணின்மை நின்றக் கடை.
 • விளக்கம்
  ஒழுக்கம் தவறினால் அது குடிப்பிறப்பைக் கெடுக்கும்; நாணம் இன்றாயின் அஃது அவனுடைய நலன்களை எல்லாம் கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  ‘Twill race consume if right observance fail;
  ‘Twill every good consume if shamelessness prevail.
 • Meaning
  Want of manners injures one’s family; but want of modesty injures one’s character.

Leave a comment