1008. நச்சப் படாதவன் செல்வம்

Rate this post

1008. நச்சப் படாதவன் செல்வம்

1008. Nachchap Padaathavan Selvam

 • குறள் #
  1008
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  நச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
  நச்சு மரம்பழுத் தற்று.
 • விளக்கம்
  வறியவர்க்கு ஒன்றும் கொடுக்காததால் பிறரால் விரும்பப்படாதவனின் செல்வம், ஊர் நடுவே நச்சு மரம் பழுத்தது போலாகும்.
 • Translation
  in English
  When he whom no man loves exults in great prosperity,
  ‘Tis as when fruits in midmost of the town some poisonous tree.
 • Meaning
  The wealth of him who is disliked (by all) is like the fruit-bearing of the etty tree in the midst of a town.

Leave a comment