1004. எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ

Rate this post

1004. எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ

1004. Echchemendru Enennung Kollo

 • குறள் #
  1004
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  நன்றியில் செல்வம் (Nandriyil Selvam)
  Wealth Without Benefaction
 • குறள்
  எச்சமென்று என்எண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
  நச்சப் படாஅ தவன்.
 • விளக்கம்
  ஈகாமையால் ஒருவராலும் விரும்பப்படாதவன், தான் இறந்தபின் இவ்வுலகத்தில் எஞ்சி இருப்பதாக எதை நினைப்பானோ?
 • Translation
  in English
  Whom no one loves, when he shall pass away,
  What doth he look to leave behind, I pray?
 • Meaning
  What will the miser who is not liked (by any one) regard as his own (in the world to come) ?

Leave a comment