0996. பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்

Rate this post

0996. பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம்

0996. Panbudaiyaarp Pattundu Ulagam

 • குறள் #
  0996
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  பண்புடைமை (Panbudaimai)
  Courtesy
 • குறள்
  பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
  மண்புக்கு மாய்வது மன்.
 • விளக்கம்
  நல்ல பண்பு உடையவர்களின் ஒழுக்கத்தால் உலகம் நடைபெறுகின்றது; அவர்கள் இல்லையென்றால் உலக ஒழுக்கம் மண்ணில் புதைந்து மறைந்துவிடும்.
 • Translation
  in English
  The world abides; for ‘worthy’ men its weight sustain.
  Were it not so, ‘twould fall to dust again.
 • Meaning
  The (way of the) world subsists by contact with the good; if not, it would bury itself in the earth and perish.

Leave a comment