0967. ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின்

Rate this post

0967. ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின்

0967. Ottaarpin Sendroruvan Vaazhthalin

 • குறள் #
  0967
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  குடியியல் (Kudiyiyal) – Miscellaneous
 • அதிகாரம்
  மானம் (Maanam)
  Honour
 • குறள்
  ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
  கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று.
 • விளக்கம்
  தன்னை இகழ்பவர்பின் சென்று ஒருவன் உயிர் வாழ்வதைவிட, தனது நிலையிலே நின்று இறந்தான் எனப்படுதல் நன்று.
 • Translation
  in English
  Better ’twere said, ‘He’s perished!’ than to gain
  The means to live, following in foeman’s train.
 • Meaning
  It is better for a man to be said of him that he died in his usual state than that he eked out his life by following those who disgraced him.

Leave a comment