0922. உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க

Rate this post

0922. உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க

0922. Unnarka Kallai Unilunga

 • குறள் #
  0922
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  கள்ளுண்ணாமை (Kallunnaamai)
  Not Drinking Palm-Wine
 • குறள்
  உண்ணற்க கள்ளை உணில்உண்க சான்றோரான்
  எண்ணப் படவேண்டா தார்.
 • விளக்கம்
  கள்ளை உண்ணுதல் கூடாது; உண்ண வேண்டுமாயின் நல்லவரால் மதிக்கப்படுதலை விரும்பாதார் உண்ணுக.
 • Translation
  in English
  Drink not inebriating draught. Let him count well the cost.
  Who drinks, by drinking, all good men’s esteem is lost.
 • Meaning
  Let no liquor be drunk; if it is desired, let it be drunk by those who care not for esteem of the great.

Leave a comment