0916. தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார்

Rate this post

0916. தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார்

0916. Thannalam Paarippaar Thoyaar

 • குறள் #
  0916
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  வரைவின் மகளிர் (Varaivin Magalir)
  Wanton Women
 • குறள்
  தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
  புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்.
 • விளக்கம்
  ஆடல், பாடல், அழகு என்பவைகளால் களித்துத் தமது இழிவான இன்பத்தைப் பரப்புகின்ற மகளிரின் தோள்களை, தமது புகழைப் பரப்ப நினைப்பவர் சேரமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  From touch of those who worthless charms, with wanton arts, display,
  The men who would their own true good maintain will turn away.
 • Meaning
  Those who would spread (the fame of) their own goodness will not desire the shoulders of those,who rejoice in their accomplishments and bestow their despicable favours (on all who pay).

Leave a comment