0848. ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான்

Rate this post

0848. ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான்

0848. Yevavum Seigalaan Thaantheraan

 • குறள் #
  0848
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
  போஒம் அளவுமோர் நோய்.
 • விளக்கம்
  அற்ப அறிவுடையவன் உறுதியானவற்றை அறிவுடையோர் சொன்னாலும் செய்யமாட்டான்; தானாகவும் அறிய வேண்டியவற்றை அறிய மாட்டான்; உயிர் உடலைவிட்டு நீங்கும் வரையில் நிலத்துக்கு ஒரு நோயாவான்.
 • Translation
  in English
  Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise;
  This man’s whole life is all one plague until he dies.
 • Meaning
  The fool will not perform (his duties) even when advised nor ascertain them himself; such a soul is a burden (to the earth) till it departs (from the body).

Leave a comment