0842. அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல்

Rate this post

0842. அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல்

0842. Arivilaan Nenjuvandhu Eethal

 • குறள் #
  0842
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  புல்லறிவாண்மை (Pullarivaanmai)
  Petty Conceit
 • குறள்
  அறிவிலான் நெஞ்சுவந்து ஈதல் பிறிதியாதும்
  இல்லை பெறுவான் தவம்.
 • விளக்கம்
  அறிவில்லாதவன் ஒருவனுக்கு ஒன்றை மனம் மகிழுந்து கொடுத்தல், பெறுகின்றவனது நல்வினையின் காரணமேயன்றி வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is nought,
  But blessing by receiver’s penance bought.
 • Meaning
  (The cause of) a fool cheerfully giving (something) is nothing else but the receiver’s merit (in a former birth).

Leave a comment