0834. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும்

Rate this post

0834. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும்

0834. Oothi Unarndhum Pirarkkuraiththum

 • குறள் #
  0834
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பேதைமை (Pethaimai)
  Folly
 • குறள்
  ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
  பேதையின் பேதையார் இல்.
 • விளக்கம்
  நூல்களைக் கற்று அறிந்தும், அறிந்தவற்றைப் பிறர்க்கு எடுத்துக் கூறியும், தான் கற்றபடி அடங்கி நடவாத அறிவில்லாதவன்போல் அறிவில்லாதவன் இல்லை.
 • Translation
  in English
  The sacred law he reads and learns, to other men expounds,-
  Himself obeys not; where can greater fool be found?
 • Meaning
  There are no greater fools than he who, though he has read and understood (a great deal) and even taught it to others, does not walk according to his own teaching.

Leave a comment