0810. விழையார் விழையப் படுப

Rate this post

0810. விழையார் விழையப் படுப

0810. Vizhaiyaar Vizhaiyap Paduba

 • குறள் #
  0810
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  பழைமை (Pazhaimai)
  Familiarity
 • குறள்
  விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
  பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.
 • விளக்கம்
  பழைய நண்பர் பிழை செய்தாராயினும், அவரிடத்தும் அன்பு குறையாதவரைப் பகைவரும் விரும்புவர்.
 • Translation
  in English
  Ill-wishers even wish them well, who guard.
  For ancient friends, their wonted kind regard.
 • Meaning
  Even enemies will love those who have never changed in their affection to their long-standing friends.

Leave a comment