0794. குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு

Rate this post

0794. குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு

0794. Kudippirandhu Thankan Pazhinaanu

 • குறள் #
  0794
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  நட்பியல் (Natpiyal) – Alliance
 • அதிகாரம்
  நட்பாராய்தல் (Natpaaraaithal)
  Investigation in Forming Friendship
 • குறள்
  குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
  கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.
 • விளக்கம்
  உயர்ந்த குடியில் பிறந்து, தன்னிடத்தில் உண்டாகும் பழிக்கு அஞ்சுகின்றவனை, அவன் விரும்பியது ஒன்றைக் கொடுத்தாயினும் நட்புக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame,
  Pay any price so you as friend that man may claim.
 • Meaning
  The friendship of one who belongs to a (good) family and is afraid of (being charged with) guilt, is worth even purchasing.

Leave a comment