0714. ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல்

Rate this post

0714. ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல்

0714. Oliyaarmun Olliya Raathal

 • குறள் #
  0714
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  ஒளியார்முன் ஒள்ளிய ராதல் வெளியார்முன்
  வான்சுதை வண்ணம் கொளல்.
 • விளக்கம்
  அறிவுடையோர்முன் அறிவுடையோராகப் பேசுதல் வேண்டும். அறியாதவர்முன் அறியாதவர் போல் பேசுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Before the bright ones shine as doth the light!
  Before the dull ones be as purest stucco white!
 • Meaning
  Ministers should be lights in the assembly of the enlightned, but assume the pure whiteness of mortar (ignorance) in that of fools.

Leave a comment