0713. அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர்

Rate this post

0713. அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர்

0713. Avaiyariyaar Sollalmer Kolbavar

 • குறள் #
  0713
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  அவையறியார் சொல்லல்மேற் கொள்பவர் சொல்லின்
  வகையறியார் வல்லதூஉம் இல்.
 • விளக்கம்
  அவையின் தன்மையை அறியாது ஒன்றைச் சொல்ல முற்படுபவர், சொல்லின் வகையையும் அறியார்; சிறந்த படிப்பும் அவர்க்குப் பயன்படுவதில்லை.
 • Translation
  in English
  Unversed in councils, who essays to speak.
  Knows not the way of suasive words,- and all is weak.
 • Meaning
  Those who undertake to speak without knowing the (nature of the) court are ignorant of the quality of words as well as devoid of the power (of learning).

Leave a comment