0712. இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக

Rate this post

0712. இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக

0712. Idaitherindhu Nangunarndhu Solluga

 • குறள் #
  0712
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  அவை அறிதல் (Avai Arithal)
  The Knowledge of the Council Chamber
 • குறள்
  இடைதெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
  நடைதெரிந்த நன்மை யவர்.
 • விளக்கம்
  சொற்களின் வகையை ஆராய்ந்தறிந்த நல்லறிவுடையவர், சமயமறிந்து குற்றப்படாமல் தெளிந்து சொல்வாராக.
 • Translation
  in English
  Good men to whom the arts of eloquence are known,
  Should seek occasion meet, and say what well they’ve made their own.
 • Meaning
  Let the good who know the uses of words speak with a clear knowledge after ascertaining the time (suited to the court).

Leave a comment