0702. ஐயப் படாஅது அகத்தது

Rate this post

0702. ஐயப் படாஅது அகத்தது

0702. Aiyap Padaaadhu Agaththathu

 • குறள் #
  0702
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  குறிப்பறிதல் (Kuripparithal)
  The Knowledge of Indications
 • குறள்
  ஐயப் படாஅது அகத்தது உணர்வானைத்
  தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனது மனத்தில் உள்ளதை ஐயப்படாமல் அறிய வல்லவனைத் தெய்வத்துக்குச் சமமாக மதிக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Undoubting, who the minds of men can scan,
  As deity regard that gifted man.
 • Meaning
  He is to be esteemed a god who is able to ascertain without a doubt what is within (one’s mind).

Leave a comment