0653. ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும்

Rate this post

0653. ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும்

0653. Ooothal Vendum Olimaazhgum

 • குறள் #
  0653
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அமைச்சியல் (Amaichchiyal) – Ministers of State
 • அதிகாரம்
  வினைத்தூய்மை (Vinaiththooimai)
  Purity in Action
 • குறள்
  ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை
  ஆஅதும் என்னு மவர்.
 • விளக்கம்
  மேன்மையுற வேண்டும் என்று விரும்புவோர், தம்முடைய மதிப்பைக் கெடுப்பதற்குக் காரணமான செயலை விடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who tell themselves that nobler things shall yet be won
  All deeds that dim the light of glory must they shun.
 • Meaning
  Those who say, “we will become (better)” should avoid the performance of acts that would destroy (their fame).

Leave a comment