0625. அடுக்கி வரினும் அழிவிலான்

Rate this post

0625. அடுக்கி வரினும் அழிவிலான்

0625. Adukki Varinum Azhivilaan

 • குறள் #
  0625
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இடுக்கண் அழியாமை (Idukkan Azhiyaamai)
  Helpless in Trouble
 • குறள்
  அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
  இடுக்கண் இடுக்கட் படும்.
 • விளக்கம்
  இடைவிடாது மேலும் மேலும் வந்தாலும் தன் முயற்சியை விடாதவனை அடைந்த துன்பம், துன்பப்படும்.
 • Translation
  in English
  When griefs press on, but fail to crush the patient heart,
  Then griefs defeated, put to grief, depart.
 • Meaning
  The troubles of that man will be troubled (and disappear) who, however thickly they may come upon him, does not abandon (his purpose).

Leave a comment